Referenser

2016

Lemminkäinen Sverige Ab, Stockholms Vatten AB - Henriksdals reningsverk, Förhöjning av tak i bassänger genom borrning och sprängning, bultning och betongsprutning.

Lemminkäinen Sverige Ab, Stockholms Vatten AB - Henriksdals reningsverk, borrning och sprängning av arbetstunnel inklusive skrotning, bultning, sprutbetong och utrustningsjobb.

Lemminkäinen Infra Oy, Borealis Borgå - borrning och sprängning av schakt med Solo. Borrning av bulthål med Commander och montering av bultar.

Lemminkäinen Infra Oy, Avloppsreningsverket i Blominmäki i Esbo - borrning och sprängning av schakt med Solo. Borrning av bulthål.

Vr Track Oy, Tunneln i Kangasvuori - sprutning av betongtunnel.

Sotkamo Silver Oy, Silvergruvan i Taivaljärvi - bulting av tunnlar.

Lemminkäinen Infra Oy, Keliber Oy - borrning, sprängning, skrotning och lastning av provtunnel.

Lemminkäinen Infra Oy, Gruvan i Kylylahti - långhålsborrning, sprängning och bultning av schakt samt vajerbultning.

2015

Lemminkäinen Infra Oy, Grundrenoveringen av Riksdagshuset - borrning och sprängning av schakt och tunnel. Lossborrning, bultning och betongsprutning.

Sotkamo Silver Oy - Reparation av stege i evakueringsschakt.

Lemminkäinen Infra Oy, Gruvan i Kemi - borrning, sprängning, stabilisering och utrustning av schakt.

Lemminkäinen Infra Oy, Kone Oy - borrning och sprängning av schakt för hissprövning. Långhålsborrning och utrustningsarbeten.

Agnico-Eagle Finland Oy, Guldgruvan i Kittilä - produktionsborrning med Solo.