Tjänster

Med yrkesskicklighet utför vi alla former av bergarbeten i gruvor och infrastrukturprojekt. Vi har utrustning och yrkeskunnig personal för alla typer av arbeten inom bergbranschen.

Vi utför bl.a. borrning, laddning, skrotning, sprutbetong, och olika former av förstärkningsjobb alltifrån handhållna bergborrmaskiner till automatiserade bultriggar.