Siirry sisältöön

Palvelut

Olemme vahvistaneet yritystämme ja pystymme hoitamaan kokonaisprojekteja
asiakkaillemme Pohjoismaissa.

Asiakkaan tarpeet huomioon ottaminen, joustavuus ja työturvallisuus ovat yrityksemme keskeisiä arvoja.
Olemme luotettava kumppani projektissanne.

Louhinta

Infra- ja kaivoskohteissa tunnelit isoista tunneliprofiileista pieniin levitys/korotus louhintoihin sekä myös tuotantolouhinta kaivoksissa. Kuilut pitkäreikä- tai alimak menetelmällä.

Tunnelin louhintaan meiltä löytyy vankka ammattitaito ja kalusto.  Olemme käyttäneet elektronisia nalleja louhinnoissa usean vuoden ajan päivittäin tärinäherkillä alueilla.

Kuilulouhinnoista henkilöstöllämme on pitkä kokemus kaivoksissa ja infrakohteissa. Innovatiivisesti pystymme toteuttamaan eri tavoin kuilut vaativiin paikkoihin.

Hankalissa paikoissa myös louhinta kiilauksella.

Lujitus

Infrakohteissa kaikki lujitus- ja injektointityöt, ruiskubetonoinnit rb-robotilla, pultitukset, verkotukset. Pienissä kohteissa myös käsin- poraukset, verkotukset ja ruiskubetonointi.

Kaivoskohteissa omalla kalustolla vaijeripultitukset, verkotukset ja kaiken tyyppiset pulttaukset.

Rusnaus

Olemme omissa tunneliprojekteissa hoitaneet tunnelin rusnauksen koneellisesti sekä käsin.

Lastaus

Louheen lastaus, hoidamme myös louheen lastauksen.

Vastuullisuus

Toimintamme arvoja ohjaavat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Power Mining Oy:n tavoitteena on olla asiakkaalle haluttu yhteistyökumppani niin kotimaassa, kuin kansainvälisesti. Yritys on haluttu työnantaja omalla alallaan ja henkilöstön perehdytyksestä, työturvallisuudesta ja viihtyvyydestä pidetään huolta. Toimintamme on vastuullista ja noudatamme paikallisia lakeja ja säädöksiä.